Jognyilatkozat
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.rolandee.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

A Roland East Europe Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Roland East Europe Kft. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Roland East Europe Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben, megváltoztassa, illetve megszüntesse. A Roland East Europe Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.rolandee.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Roland East Europe Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Roland East Europe Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Roland East Europe Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Roland East Europe Kft-nek elfogadja, hogy a Roland East Europe Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Roland East Europe Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.


A személyes adatok védelme:

A Roland East Europe Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Roland East Europe Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Roland East Europe Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Roland East Europe Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

• vevői szokások elemzése,
• tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, továbbá különböző akciókról.

A Roland East Europe Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Roland East Europe Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Roland East Europe Kft. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Roland East Europe Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.


Szerzői jog:

A Roland East Europe Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Roland East Europe Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Roland East Europe Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Roland East Europe Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 Impresszum  ::  Jogi nyilatkozat

Copyright © Roland East Europe Kft. 2008. Minden jog fenntartva.